domingo, 1 de julio de 2012


Bases del XX TANCAT CIUTAT SANTA COLOMA
 De l’1 al 9 de Setembre

Ritmo 90'+30" (con un margen de 30' para llegar).
Válid para ELO FCd'E, FEDA y FIDE i norma de MC.
Incripcions: cebadalona@hotmail.com o bé al 639752286.
- El torneig serà tancat en dos grups de 10 jugadors que jugaran un sistema lliga a una sola volta (9 rondes).
- Les sessions de joc començaran a les 17:00h. Els jugadors que arribin a la sala de joc passats 30 minuts del començament de la ronda (17.30) perdran per incompareixença.
- El ritme de joc serà de 90 minuts de temps principal de reflexió més 30 segons per jugada per tota la partida.
- La sala de joc és al Centre Cívic Fondo Santa Coloma carrer Wagner 19
- El torneig està homologat per la FC d’E i serà vàlid per ELOs FIDE, FEDA i CATALÀ. També será vàlid per aconseguir norma de MC.

- Els empats en la classificació final es resoldran de la següent manera:
- Nombre de victòries (sense comptar incompareixences)
- Sonnenborn
- Particular
- Sorteig
- El Comitè de Competició serà format per l’àrbitre del torneig, director del torneig i el jugador de més elo. Les decisions de l'àrbitre es podran apel•lar per escrit al Comitè de Competició fins a mitja hora després de finalitzada la partida.
- Es posarà a disposició de tots els jugadors un imprès oficial de la FCd’E per a reclamacions
- Hi haurà trofeu per tots els participants..

- Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE. La participació en aquest torneig suposa l'acceptació d'aquestes normes

No hay comentarios:

Publicar un comentario